Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 411/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-06

faktury, bowiem na jego rzecz inne podmioty [...] także wystawiały takie puste faktury. Podmioty te nie dostarczały paliwa do G. I. S. z czego wynika, że i I. S...
ujmował w ewidencji., Podmioty te, według ustaleń organu, wystawiały na rzecz G. I. S. puste faktury. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P. określił A. N. podatek...

I SA/Kr 1169/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-18

. z o. o. stanowią tzw. 'puste' faktury, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, i wydatki nimi udokumentowane podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania...
na rzecz odwołującego przez M. Sp. z o. o. stanowią tzw. 'puste' faktury, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i wydatki nimi udokumentowane podlegają...

I SA/Kr 162/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-15

podatkowych złożonych za w/w okresy zawyżyła podatek naliczony podlegający odliczeniu, na skutek ujęcia w nich wartości wynikających z faktur VAT nie dokumentujących...
z 2011r. Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej-u.p.t.u.) w zakresie w jakim Organ I instancji uznał, że obowiązek korekty faktury zaliczkowej oraz podatku VAT z niej wynikającego...

VIII SA/Wa 15/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-24

do przyjęcia, aby podatnik uczestniczył w nielegalnym procederze związanym z obrotem 'pustymi' fakturami. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż nabycia towarów handlowych...
procederze związanym z obrotem pustymi fakturami, w sytuacji gdy faktury te obrazują rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, czego dowodem jest m.in. fakt istnienia przedmiotów...

III FSK 234/21 - Wyrok NSA z 2022-01-13

w czasie, gdy Strona była członkiem zarządu Spółki zaistniały wskazane wcześniej zdarzenia, tzn. Podatnik wystawił puste faktury i nie odprowadził podatku należnego...
tzw. pustej faktury, o której mowa we wskazanym wcześniej przepisie szczególnego prawa podatkowego, z mocy samego prawa kreuje powinność podatkową podatnika. Decyzja...

I SA/Kr 955/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-25

z 'pustych' faktur wystawionych przez S., otrzymując nienależną korzyść w postaci obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a wykazując dostawy wewnątrzwspólnotowe...
., W uzasadnieniu zaskarżonych decyzji organ wskazał, m.in., że powodem zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez firmę S. Sp...

I SA/Lu 549/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-04

z udziałem znikających podatników i przy wykorzystaniu pustych faktur, co świadczyć mogłoby o sugerowaniu udziału w oszustwie podatkowym. Organ poświęcił znaczny fragment...
transportowych., Organy podatkowe ustaliły, że w marcu 2015 r. spółka wystawiła faktury za organizację transportu na rzecz: L. . (C. ), T. . (W. ) i G. ([...]). W fakturach spółka...

II FSK 1370/19 - Wyrok NSA z 2022-01-20

przez spółkę są 'puste'; a skarżący świadomie realizował transakcję z jednym podmiotem, a dokumentował u innego, co ma wpływ na niemożliwość dokonania odliczenia podatku...
, że strona była świadomym uczestnikiem oszukańczego procederu, współdziałającym z wystawcą spornych faktur., 2. na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów...

I SA/Go 71/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

pasażerów korzystających w danym momencie z usługi przejazdu. Może zdarzyć się również tak, że żaden pasażer nie korzysta z przejazdu (autobus jedzie pusty). Nie ma to żadnego...
autobusowej ilości kursów w danym okresie, doliczając do nich dojazdy i zjazdy do i z zajezdni. Spółka wystawiać będzie Gminie miesięczne faktury VAT na kwotę wyliczonej...