Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 931/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-15

były 'puste' faktury oraz olej opałowy ciężki, nie zaś wykazany na tych fakturach olej napędowy. Z kolei M. Ł. zeznał, że m.in. otrzymywał od M. K., pełnomocnika firmy M...
. C., faktury bez towaru, tzw. puste faktury. Zdaniem sądu, podatnicy mogli przewidywać, że działania podejmowane przez wystawców spornych faktur miały charakter...

I SA/Kr 836/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-23

, że podatnik ujął w ewidencji zakupu VAT obejmującej IV kwartał 2009r. faktury nie odzwierciedlające faktycznych zdarzeń gospodarczych' (tzw. 'puste faktury...
podatkowych (przyjęcie od samego początku tezy, że faktury wystawione przez P. B. to faktury 'puste' i nie podjęcie próby wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy...

I SA/Po 932/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-15

'[...] [...]', lecz nigdy nie kupował i nie sprzedawał paliwa, ponieważ jego działalność polegała na wystawianiu pustych faktur bez pokrycia, które nie dokumentowały sprzedaży...
'[...]' M. C. oraz spółki '[...]', potwierdzają, że faktyczna działalność tych podmiotów nie polegała na wystawiania tzw. pustych faktur, lecz na sprzedaży paliw, zatem...

III SA/Gl 19/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-05

jest z przeprowadzoną kontrolą podatkową, w ramach której ustalono, że podatnik m.in. korzystał w rozliczeniach z tzw. 'pustych faktur'., Wystawianie i przyjmowanie 'pustych...
O.p. i definicji 'trwałego nieuiszczania zobowiązań' wskazując, że wystawianie i przyjmowanie 'pustych' faktur oraz wykorzystywanie ich w rozliczeniach uprawnia organy...

III SA/Gl 1615/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-23

. Wystawiała tzw. 'puste' faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, umożliwiając ich odbiorcom - w tym A Sp. z o.o. (za październik i grudzień...
z takich faktur winien podlegać wpłacie do urzędu skarbowego. Wprawdzie stwierdzenie skutków tych ustaleń w kwestii rozliczania tzw. 'pustych faktur' przez Spółkę...

I FSK 1780/15 - Wyrok NSA z 2017-04-25

są twierdzenia o dobrej wierze nabywcy. Nie można bowiem w ten sposób konwalidować obrotu 'pustymi fakturami'. Przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego...
przedmiotowe faktury miały walor tzw. pustych faktur czyli nie dokumentujących rzeczywistego obrotu gospodarczego i nie było konieczności sprawdzania należytej staranności...

I SA/Po 583/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-27

przebiegu zdarzeń gospodarczych. Zdaniem organu [...] A. N. zostało powołane do wprowadzania do obrotu gospodarczego 'pustych faktur'. Organ wskazał, że fikcyjność...
wystawione przez A. N. na kwotę netto [...] zł + VAT w wysokości [...] zł, to w rzeczywistości 'puste faktury'. Natomiast ustalenia organu pierwszej instancji podważają...

III SA/Wa 1289/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

., po przeprowadzeniu własnego postępowania dowodowego, należy wywieść z:, • faktu, że zadeklarowane przez Stronę nabycia mogą wynikać z pustych faktur, niedokumentujących wykonanie...
, że wystawianie pustych' faktur, deklarowanie obrotów na tak dużą skalę przy niewielkim majątku, znikający kontrahenci, 'wirtualne' siedziby uczestników transakcji, pozwalają...

I SA/Kr 93/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-20

określonej tam kwoty wynikające z art. 108 u.p.t.u. Zatem wykazanie, że podatnik wystawiał puste faktury jest wystarczające do określenia tego zobowiązania. Zbędne jest zatem...
tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego w niej podatku. Zatem art. 108 ma zastosowanie, gdy dana faktura...

I FSK 70/16 - Wyrok NSA z 2017-09-19

VAT od 'pustych faktur' na podstawie art. 108 u.p.t.u. Z ustaleń zawartych w decyzjach wynikało, że u kontrahentów tych nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT...
na fakturach. Fakturowi kontrahenci Skarżącego w większości nie prowadzili żadnej działalności gospodarczej, lecz tylko zajmowali się wystawianiem pustych faktur mających...
1   Następne >   +2   6