Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 282/15 - Wyrok NSA z 2016-08-30

ponownego przesłuchania świadka M. D. należało wyjaśnić dlaczego stwierdziła ona w sposób kategoryczny, że Skarżący przychodził do biura J. R. po puste faktury; - w świetle...
bezspornie duża skala działalności J. R. polegającej na wystawianiu pustych faktur; - zeznania wymienionych osób uzupełniały zeznania M. D. i W. R. oraz W. S.; - z decyzji...

III SA/Gl 2486/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-25

wystawiała tzw. 'puste faktury' a podmioty bezpośrednio z nią powiązane uczestniczyły w procederze polegającym m.in. na unikaniu zapłaty podatku od towarów i usług lub nienależnym...
podatkowych i wystawianie pustych faktur., Nie zgadzając się z decyzją z 15 kwietnia 2015 r. spółka wniosła odwołanie. Zarzuciła obrazę art. 33 § 1,§ 2 pkt 2 i § 4 pkt 2 oraz art...

III SA/Gl 2485/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-20

zdarzeń gospodarczych. Ustalono, że Spółka wystawiała tzw. 'puste faktury' a podmioty bezpośrednio z nią powiązane uczestniczyły w procederze polegającym m.in. na unikaniu...
wynikającego z 'pustych faktur' wystawionych przez jednego z kontrahentów. Na podstawie rejestrów VAT wykazano, że Spółka rozliczała faktury zakupu - wystawione przez 'B' sp...

III SA/Gl 410/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

prawnego nierzetelne faktury sprzedaży oraz - w celu obniżenia wysokości swojego podatku należnego - posługiwała się tzw. 'pustymi' fakturami VAT zakupu pochodzącymi...
, nie zatrudniał pracowników, wystawiając jedynie tzw. 'puste faktury'. Przesłuchany M. K. zeznał, że za namową osoby trzeciej zgodził się wystawiać fikcyjne faktury...

I SA/Ke 203/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-16

, że nie były dokonane w ramach zwykłej działalności gospodarczej oraz, że Pan C. świadomie działał w łańcuchu podmiotów wystawiających puste faktury. Tym samym zarzut, że decyzja została...
się postawieniem skarżącemu w dniu 02.12.2013r. zarzutu ujęcia w księgach podatkowych w grudniu 2008 r., nierzetelnych, 'pustych' faktur VAT dotyczących sprzedaży towarów...

III SA/Gl 1980/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-14

żebrowane), lecz są tzw. 'pustymi fakturami'., Organ ustalił, że w przypadku faktur wystawionych przez 'B' Sp. z o.o. na rzecz 'A' Sp. z o.o. w okresie od listopada 2012 r...
stwierdził, że podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w 'pustych' fakturach wystawionych przez spółki 'B' oraz 'C' Spółka z o.o. - stosownie do art...

I FSK 566/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

. oraz B., lecz były to puste faktury zakupu, gdyż żadnego towaru pod te transakcje nie było; do tych transakcji wystawiał dokumenty CMR, na których poświadczał wywóz opału...
lit. a u.p.t.u. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że gdy faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane (fikcyjne zdarzenia gospodarcze, puste...

I SA/Kr 1883/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-26

'pustych faktur' VAT, z wykazanym podatkiem VAT w łącznej kwocie ponad 870.000 zł, co dotyczyło także faktur wystawionych dla M.Ł.;, - spółka A. nie okazała dokumentacji...
wykazanego w niej podatku., Problemu 'pustych faktur' i zakupu od tzw. 'słupów' nie rozwiązuje wykorzystanie towaru do czynności opodatkowanych, gdyż kluczowa jest kwestia...

I SA/Go 142/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-15

ograniczała się do wystawiania tzw. 'pustych faktur'. Z poczynionych ustaleń wynikało, że faktury wystawione przez M.Z. nie dokumentowały sprzedaży palet na rzecz skarżącego...
z decyzji wydanej wobec M.Z. nie prowadził on działalności gospodarczej, a jego działalność ograniczała się do wystawiania tzw. 'pustych faktur', a więc faktur...

I FSK 1681/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

. z o.o. występowała w 'łańcuszku' podmiotów, które otrzymują i wystawiają tzw. 'puste' faktury VAT., W toku postępowania podatkowego ustalono też, że Spółka w rejestrze...
ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych mogących być przedmiotem zastawu skarbowego oraz świadomie uczestniczyła w procederze obrotu tzw. 'pustymi' fakturami VAT...
1   Następne >   +2   5