Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 2104/13 - Wyrok NSA z 2015-04-17

i instytucji. Nadto przesłuchany w dniu 23 czerwca 2008 r. charakterze podejrzanego R.S. opisał proceder wystawiania tzw. 'pustych' faktur począwszy od 2000 r. dot...
w fakturach VAT wystawionych przez P. - P.T. Organy przyjęły, że transakcje udokumentowane kwestionowanymi fakturami nie zostały faktycznie wykonane przez ich wystawcę...

I SA/Kr 64/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-23

i drugie' stał się zbiorem pustym i w konsekwencji został wykreślony. Zmiana art. 119 i art. 88 ust. 1 pkt 4 nie stanowi naruszenia postanowień dyrektywy 2006/112/WE...
następujące nieprawidłowości:, -odliczenie kwot podatku naliczonego z faktur VAT, na których jako wystawca widnieje F.H.U. I. R. K. ul. B., dokumentujących sprzedaż usług...