Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1994/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-30

. Organ wskazał, że proceder pozyskiwania pustych faktur zakupu w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych potwierdza istnienie uzasadnionej obawy nieuiszczenia przewidywanych...
wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych, na co wskazuje wywiedziona przez organy podatkowe teza, iż podatnik brał udział w procederze obrotu tzw. pustymi fakturami...

I SA/Kr 1871/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-30

licznych ustaleń. Prowadzony przez skarżącą spółkę proceder wprowadzania do obrotu 'pustych faktur' wymagał przeprowadzenia wielu czynności dowodowych...
, że doprowadziło ono do jednoznacznego stwierdzenia, że spółka świadomie uczestniczyła w 2007 r. w procederze wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur VAT nie dokumentujących...

I SA/Sz 727/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

[...] - stanowiące własność spółki [...] wywiezione do magazynu w Z. wynajmowanego od spółki A. przy ul. [...]'. Podkreślił, że załącza również kopie faktur zakupu urządzeń...
pusty. Nie wie do kogo należał wywieziony majątek. Nie wie dokąd P. Z. zabrał mienie składowane w magazynie, nie ma żadnej wiedzy, które składniki przechowywanego majątku...