Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 645/12 - Wyrok NSA z 2013-03-05

i wyeliminowanie'). W uzasadnieniu powtórzył argumentację zawartą w odwołaniu od decyzji organu I instancji. Dodatkowo podkreślił, że sankcje karne za tzw. 'puste faktury...
. 'pustych faktur' sprzedaży - nie odzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych. Również ustalony przez organ podatkowy stan faktyczny sprawy znajduje pełne...

I FSK 646/12 - Wyrok NSA z 2013-03-05

wynikający z faktur zakupu, od firmy 'R.'. Również te faktury zostały przez kontrolowanego określone jako 'puste' (dokumentujące czynności, które nigdy nie zostały wykonane...
. Dodatkowo podkreślił, że sankcje karne za tzw. 'puste faktury' są przewidziane w kodeksie karnym skarbowym a nie ustawie VAT. Sprawa została załatwiona urzędniczo...

I FSK 647/12 - Wyrok NSA z 2013-03-05

w łącznej kwocie 51.620,67 zł wynikający z faktur zakupu, od firmy 'R.’’ G.S. w B. Również te faktury zostały przez kontrolowanego określone jako 'puste' (dokumentujące...
w odwołaniu od decyzji organu I instancji. Dodatkowo podkreślił, że sankcje karne za tzw. 'puste faktury' są przewidziane w kodeksie karnym skarbowym a nie ustawie VAT...

I FSK 648/12 - Wyrok NSA z 2013-03-05

.' G.S. w B. Również te faktury zostały przez kontrolowanego określone jako 'puste' (dokumentujące czynności, które nigdy nie zostały wykonane). Wobec powyższego organ...
karne za tzw. 'puste faktury' są przewidziane w kodeksie karnym skarbowym a nie ustawie VAT. Sprawa została załatwiona urzędniczo, a nie profesjonalnie...

III SA/Po 222/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-10

paliwa, lecz jedynie wystawiały 'puste' faktury, o czym świadczą następujące okoliczności., Firma [...] nie posiadała koncesji na obrót paliwami ciekłymi, nie dysponowała...
przez ww. osoby wynika jednoznacznie, że działalność spółki ograniczała się do wystawiania 'pustych' faktur i firma w rzeczywistości nie dysponowała paliwem., Z kolei...

I FSK 1120/12 - Wyrok NSA z 2013-09-04

wystawiania pustych faktur przez kontrahenta strony. Zostało to potwierdzone licznymi dowodami i wyrokiem skazującym M.K. Także w ocenie NSA zasada swobodnej oceny...
faktury z podatkiem naliczonym nie odzwierciedlały czynności w nich wykazanych. Były one tzw. 'pustymi fakturami', które nie spełniają podstawowego warunku dającego prawo...

II FSK 1302/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

ich błędną interpretację, w wyniku której postawiono tezę, iż podatek wynikający z tzw. 'pustych faktur' jest podatkiem od towarów i usług;, 5) art. 5, art. 19, art. 99, art. 103...
oraz art. 108 ust. 1 u.p.t.u., poprzez ich błędną interpretację, w wyniku której nie postawiono tezy, iż podatek wynikający z tzw. 'pustych faktur' jest podatkiem...

I SA/Kr 1630/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-18

transportowych nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż zakwestionowane dokumenty stanowią faktury puste i zostały wystawione...
bowiem, że podstawowym założeniem, utworzonej dla celów wystawiania 'pustych' faktur struktury firm, było bieżące i terminowe deklarowanie i opłacenie podatku od towarów i usług...

I SA/Kr 1490/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-04

wystawienia tzw. 'pustych faktur' VAT, nie zaś z tytułu bycia podatnikiem na podstawie art. 108 ustawy o VAT., Ponadto, w skardze na decyzję z dnia 27 lipca 2012 r...
deklarowanych zobowiązań podatkowych (np. 'puste faktury', fikcyjne transakcje itp.), Odnosząc powyższe rozważania do realiów rozstrzyganej sprawy, Sąd uznał za zasadne zarzuty...

I SA/Kr 784/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-22

udokumentowano pustymi fakturami., Na podstawie dokumentów źródłowych pozyskanych w toku postępowania kontrolnego ustalono, że w 2006r. firma podatnika wystawiła faktury...
, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Treść tego przepisu odnosi się także do sytuacji wystawiania tzw. pustych faktur, nie dokumentujących żadnych...
1   Następne >   3