Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 310/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-19

powyższy ma charakter sankcyjny w celu zapobiegania wystawianiu tzw. pustych faktur lub faktur (rachunków uproszczonych) nieadekwatnych do rzeczywistej treści dokonywanych...
hipotetycznym klientom w oparciu o tzw. 'puste faktury'. W związku z takim przekonaniem w kolejnych postępowaniach podatkowych okoliczność ta świadomie była pomijana...