Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 690/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

wyprowadziła się do rodziców w miejscowości B.. Mieszkanie w miejscowości K.-K. [...] zostało puste tzn. od tego czasu nikt tam nie zamieszkiwał. W maju 2015 r. w mieszkaniu...
sprawy kopie załączników dotyczących: wpłat i faktur za pobór wody, odpady komunalne, usługi T-MOBILE i światło z 2015 r., a także zakup węgla w okresie 2014 -2016...

II OSK 2090/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

być zatem miejscem zamieszkania D. F., Odnosząc się do kwestii pozostawienia rzeczy D. F. w lokalu, organ wskazał, że zarówno z wyjaśnień G. D., jak i faktury z dnia 10...
kwietnia 2014 r. za przewóz rzeczy i mebli z lokalu wynika, że lokal jest pusty i obecnie nie ma w nim żadnych ruchomości, które należałyby do skarżącego. Dalej organ...