Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1604/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-29

stanowisko - zeznała, iż skarżący nie mieszka na stałe w lokalu nr (...) przy ul. (...) w W. Świadek zeznała, iż mieszkanie to stoi puste co najmniej od 1991 r. Dodała ponadto...
nie zamieszkuje w lokalu nr (...) przy ul. (...). Świadek zeznała, iż lokal ten jest niezamieszkały i stoi pusty., W dniu 24 maja 2006 r. przesłuchano w charakterze świadka...