Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 302/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-04

spożywcze, a w szafach ubrania. Pozyskano także faktury za zużycie wody i energii elektrycznej w lokalu. A. S. przedstawiła zdjęcia spotkań rodzinnych wykonane w lokalu...
na jednoznaczne stwierdzenie, że A. S. opuściła lokal w sposób trwały. Organ ustalił, że nie przeniosła ona swoich rzeczy do innego miejsca. Z faktur za zużycie energii i wody...