Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Łd 974/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-27

się z serwisantem. Serwisant przyjeżdżał co jakiś czas zapełniać maszynę bilonem, jeżeli maszyna była pusta tzn. jeżeli nie było w niej pieniędzy. Ani skarżąca, ani nikt...
powyższego skarżąca wystawiała fakturę za dzierżawę lokalu. Fizycznie fakturę odbierał serwisant, wystawiona została tylko jedna faktura - kwiecień na kwotę 480 zł. Skarżąca...