Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 931/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-14

i włączone do eksploatacji. Na monitorze automatu [...] [...] nr [...] widoczna była informacja o pustym pojemniku na wypłaty wygranych ('[...]') i automat blokował dostęp...
do sklepu (pan [...]), Strona wystawiała faktury za dzierżawę, które następnie wysyłała na wskazany adres e-mail. Natomiast płatność od pana [...] otrzymywała w gotówce...