Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 776/05 - Wyrok NSA z 2006-05-09

wystawiona przez firmę 'G.' z Sosnowca jako sprzedawcę słoi, zaś nabywcą słoi (pustych) według tej faktury była firma 'D.' z miejscowości D. w [...], która z kolei figuruje...
firmie 'R.' gotowe przetwory warzywne w słojach (umowa nr 7/2003 z dnia 1 czerwca 2003 r.), wcześniej eksportując te słoje (puste) do [...] do firmy 'D.' (faktura...

VI SA/Wa 1437/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-09

krajowej nr [...] w dniu [...] września 2004r. o godz.17.00. Jego kierowca J. W. przewoził dwa puste opakowania 1000 l po oleju z oddziału firmy 'P.' Sp. z o.o. w K...
przez organ I instancji, z którego wywiódł, że z podpisanego przez kierowcę bez zastrzeżeń protokołu wynika, że skarżący dokonywał przewozu rzeczy: oleju oraz pustych opakowań...

VI SA/Wa 1648/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-05

kontroli ustalono, że pojazdem przewożony jest ładunek 150 sztuk pustych pojemników z tworzywa sztucznego po koncentracie do dializy ze Stacji Dializ [...] przy Szpitalu...
, że wraca z panem Waldemarem (którego nazwiska nie zna) ze S. oraz, że po drodze zabrali ze Stacji Dializ puste kanistry, które wiozą do N., Pismem z dnia [...] lutego...

III SA/Wr 292/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-08

zaświadczenia na wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne ani też karty opłaty drogowej. Dodał, że faktura zakupu oleju napędowego zakupionego dzień wcześniej...
. Wyjaśniał, że z kolegą Z. G., (oświadczenie którego złożono do akt) jechał pustą przyczepą do Niemiec, do gospodarza, u którego pracował sezonowo, celem przywozu drzwi...

VI SA/Wa 2169/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-02

pusty z W. do R. po rozładunku pomidorów dostarczonych odbiorcy przez 'G.' spółka cywilna- Zakład R., Stwierdzono, że kierowca 'nie okazał wypisu z zaświadczenia...
, zaś skarżący wieźli sprzedany towar, o czym świadczy faktura. Przedmiot handlu należał do spółki, a nie do rolników. Działalność, której przedmiotem jest zarobkowy obrót...