Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6037 Transport drogowy i przewozy X

III SA/Kr 1490/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

nie może dokonywać sprzedaży. Wobec tego całkowicie niezasadne są argumenty skarżącego, które w dodatku mogą świadczyć o wystawieniu tzw. pustej faktury VAT...
lipca 2012 r. oraz przesłała wymagane dokumenty, w tym kserokopię faktury VAT nr [...] wystawionej przez B Spółka jawna (dalej B Sp. j.). na rzecz strony oraz wypisu...

I OSK 776/05 - Wyrok NSA z 2006-05-09

wystawiona przez firmę 'G.' z Sosnowca jako sprzedawcę słoi, zaś nabywcą słoi (pustych) według tej faktury była firma 'D.' z miejscowości D. w [...], która z kolei figuruje...
firmie 'R.' gotowe przetwory warzywne w słojach (umowa nr 7/2003 z dnia 1 czerwca 2003 r.), wcześniej eksportując te słoje (puste) do [...] do firmy 'D.' (faktura...

VI SA/Wa 1024/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-14

słoi, zaś nabywcą słoi (pustych) według tej faktury była firma '[...]' z miejscowości [...] w Bułgarii, która z kolei figuruje w liści przewozowym CMR jako odbiorca...
.) wcześniej eksportując te słoje (puste) do Bułgarii do firmy '[...]' ( vide faktura sprzedaży nr [...] wymieniona w liście przewozowym)., Dodatkowo trzeba zauważyć...

VI SA/Wa 1437/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-09

krajowej nr [...] w dniu [...] września 2004r. o godz.17.00. Jego kierowca J. W. przewoził dwa puste opakowania 1000 l po oleju z oddziału firmy 'P.' Sp. z o.o. w K...
przez organ I instancji, z którego wywiódł, że z podpisanego przez kierowcę bez zastrzeżeń protokołu wynika, że skarżący dokonywał przewozu rzeczy: oleju oraz pustych opakowań...

VI SA/Wa 1648/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-05

kontroli ustalono, że pojazdem przewożony jest ładunek 150 sztuk pustych pojemników z tworzywa sztucznego po koncentracie do dializy ze Stacji Dializ [...] przy Szpitalu...
, że wraca z panem Waldemarem (którego nazwiska nie zna) ze S. oraz, że po drodze zabrali ze Stacji Dializ puste kanistry, które wiozą do N., Pismem z dnia [...] lutego...

VI SA/Wa 4035/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-16

faktury stwierdzono, iż zatrzymany pojazd przewoził własny towar (puste skrzynki) skarżącego przedsiębiorcy., W toku kontroli kierowca [...] oświadczył, a następnie zeznał...
drogowej faktury - stwierdzono, iż zatrzymany pojazd przewoził własny towar (puste skrzynki) należące do skarżącego przedsiębiorcy. Nie ulega również wątpliwości, że kierujący...

II SA/Gl 1103/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-29

. we W. przewożąc stojaki na płyty marmurowe, łańcuchy, śruby oraz puste palety., Do protokołu kierowca podał, iż nie był świadomy braku kalibracji tachografu w prowadzonym...
, śruby i puste palety. Zeznania te potwierdza załączony do protokołu kontroli międzynarodowy list przewozowy CMR z dnia [...] r. oraz dokument WZ/Zamówienie z tego samego...

II SA/Gl 531/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-05

roku między R. B. a skarżącym, dotyczącą nabycia pustych opakowań (butle) po gaśnicach w ilości [...] sztuk oraz fakturę z dnia [...] roku na przykręcenie zaworów butli...
, dowód rejestracyjny samochodu oraz przyczepy i fakturę z [...] roku potwierdzającą zakup przyczepy przez M. B. [...].. Kontrolujący stwierdzili naruszenie utd określone...

II SA/Rz 845/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-17

[...], niemniej był to przejazd pojazdem pustym, bez naczepy, wykonywany w celu jego naprawy, o czym świadczyć ma przedstawiona w toku postępowania faktura VAT. Fakt niepobrania...
się 'pojazdem pustym' do mechanika nie oznacza jednocześnie, że mamy do czynienia z wyłączeniem rozporządzenia 561/2006. Według art. 3 lit. g przepisy rozporządzenia 561/2006...

III SA/Kr 734/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-17

, która mimo, iż pole pozostawało puste pozwalała na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia., Organ odwoławczy nie podzielił argumentacji...
niejednoznacznego oznaczenia tego pola i mylnej informacji systemowej, która mimo, że pole pozostało puste, pozwalało na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją...
1   Następne >   3