Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 445/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-02

na tę informację pole formularza elektronicznego SENT pozostało puste. Organ podkreślił, że kara pieniężna została ustalona w sposób sztywny i ustawodawca nie przewidział...
czy towar pochodził z legalnych źródeł, uiszczono od niego wszystkie należności podatkowe, czy został dostarczony do odbiorcy i czy sprzedaż była udokumentowana fakturą VAT...

II SA/Go 818/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-30

, która mimo iż pole pozostawało puste pozwalała na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia. W tym kontekście już organ I instancji winien...
wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istnieje więc konieczność powiązania przepływu dokumentów...

III SA/Gl 116/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-22

formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Konsekwencją niewypełnienia obowiązków wskazanych wyżej jest sankcja w postaci kary pieniężnej w wysokości 5.000...
nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istniała więc konieczność powiązania przepływu dokumentów oraz faktycznego przepływu...

III SA/Gl 114/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-12

o numerze referencyjnym [...] numeru licencji. Pole formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Konsekwencją niewypełnienia obowiązków wskazanych wyżej...
oraz dokonywały wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istniała więc konieczność powiązania przepływu dokumentów...

III SA/Gl 446/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-27

[...] o numer posiadanego zezwolenia. Pole formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Organ podkreślił, że kara pieniężna została ustalona w sposób sztywny...
pochodził z legalnych źródeł, uiszczono od niego wszystkie należności podatkowe, czy został dostarczony do odbiorcy i czy sprzedaż była udokumentowana faktura VAT...

II SA/Rz 1480/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-30

o fakturę. Po tym pasażerka wezwała funkcjonariuszy Policji., Skarżący zeznał, że okazaną podczas kontroli kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie...
jej na podstawie licencji. Byłby to więc pusty przepis. W związku z powyższym za wykonywanie transportu drogowego, o którym mowa w u.t.d. należy uznać każde działanie faktyczne...