Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 695/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-12

ADR UN1987, a także naklejki zawierające nazwę 'DEZYRADUS', informacje o produkcie oraz dane podmiotu odpowiedzialnego tj.: [...] Sp. z o.o. ul. [...], a także puste...
do przedstawienia faktury sprzedaży towaru wskazanego w dowodzie wydania nr [...] z dnia 26.04.2018 r. oraz dopuścił jako dowód w sprawie:, - notatkę służbową...

III SA/Kr 351/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-10

, które mimo, że pole pozostało puste, pozwalały na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia., W ocenie Sądu argumentacja skarżącej spółki...
elementu materiału dowodowego, w tym do faktur, dokumentów przewozowych, dowodów wydań, uprawnień przewozowych licencjonowanych i ADR kierowcy i przewoźnika, art. 2a...