Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 4035/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-16

faktury stwierdzono, iż zatrzymany pojazd przewoził własny towar (puste skrzynki) skarżącego przedsiębiorcy., W toku kontroli kierowca [...] oświadczył, a następnie zeznał...
drogowej faktury - stwierdzono, iż zatrzymany pojazd przewoził własny towar (puste skrzynki) należące do skarżącego przedsiębiorcy. Nie ulega również wątpliwości, że kierujący...

II SA/Gl 1103/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-29

. we W. przewożąc stojaki na płyty marmurowe, łańcuchy, śruby oraz puste palety., Do protokołu kierowca podał, iż nie był świadomy braku kalibracji tachografu w prowadzonym...
, śruby i puste palety. Zeznania te potwierdza załączony do protokołu kontroli międzynarodowy list przewozowy CMR z dnia [...] r. oraz dokument WZ/Zamówienie z tego samego...

II SA/Gl 531/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-05

roku między R. B. a skarżącym, dotyczącą nabycia pustych opakowań (butle) po gaśnicach w ilości [...] sztuk oraz fakturę z dnia [...] roku na przykręcenie zaworów butli...
, dowód rejestracyjny samochodu oraz przyczepy i fakturę z [...] roku potwierdzającą zakup przyczepy przez M. B. [...].. Kontrolujący stwierdzili naruszenie utd określone...