Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2887/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

przepisem 'pustym'., Interpretacja taka nie jest, zdaniem Sądu, właściwa. Ograniczenie obciążenia właściciela, który pozostawia pojazd, wyłącznie kosztami powstałymi...
on zakwalifikowany do zezłomowania w całości. Pojazd został przekazany do stacji demontażu pojazdów. Koszty w wysokości 1.124,99 zł ustalono na podstawie faktur za usunięcie...

III SA/Lu 64/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-19

tych pojazdów pustych w związku z takim przewozem. Zmiana pojazdu lub przerwa w przewozie dla umożliwienia realizacji części przejazdu przy użyciu innego środka...
w postaci faktury nr [...] z [...] grudnia 2018 r. - na okoliczność przyczyn uszkodzenia pojazdu o numerze [...] i braku możliwości przewidzenia tego uszkodzenia...

III SA/Gl 445/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-02

na tę informację pole formularza elektronicznego SENT pozostało puste. Organ podkreślił, że kara pieniężna została ustalona w sposób sztywny i ustawodawca nie przewidział...
czy towar pochodził z legalnych źródeł, uiszczono od niego wszystkie należności podatkowe, czy został dostarczony do odbiorcy i czy sprzedaż była udokumentowana fakturą VAT...

II SA/Go 818/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-30

, która mimo iż pole pozostawało puste pozwalała na zamknięcie dokumentu elektronicznego z informacją o kompletności statusu zgłoszenia. W tym kontekście już organ I instancji winien...
wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istnieje więc konieczność powiązania przepływu dokumentów...

III SA/Gl 116/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-22

formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Konsekwencją niewypełnienia obowiązków wskazanych wyżej jest sankcja w postaci kary pieniężnej w wysokości 5.000...
nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istniała więc konieczność powiązania przepływu dokumentów oraz faktycznego przepływu...

III SA/Gl 114/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-12

o numerze referencyjnym [...] numeru licencji. Pole formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Konsekwencją niewypełnienia obowiązków wskazanych wyżej...
oraz dokonywały wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istniała więc konieczność powiązania przepływu dokumentów...

VI SA/Wa 1431/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

jest załadowany czy nie. Inspektorzy są bowiem uprawnieni do badania wysokości każdego pojazdu., Argumenty strony odnośnie 'braku sensu ważenia pustego pojazdu' nie mogły...
tej nie zmienia w szczególności przedstawiona przez stronę faktura z 4 grudnia 2018 r. na 'wymianę zaworu regulacji poziomowania naczepy', bowiem z wadliwości działania...

III SA/Gl 446/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-27

[...] o numer posiadanego zezwolenia. Pole formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Organ podkreślił, że kara pieniężna została ustalona w sposób sztywny...
pochodził z legalnych źródeł, uiszczono od niego wszystkie należności podatkowe, czy został dostarczony do odbiorcy i czy sprzedaż była udokumentowana faktura VAT...

II SA/Rz 1480/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-30

o fakturę. Po tym pasażerka wezwała funkcjonariuszy Policji., Skarżący zeznał, że okazaną podczas kontroli kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie...
jej na podstawie licencji. Byłby to więc pusty przepis. W związku z powyższym za wykonywanie transportu drogowego, o którym mowa w u.t.d. należy uznać każde działanie faktyczne...