Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 64/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-19

tych pojazdów pustych w związku z takim przewozem. Zmiana pojazdu lub przerwa w przewozie dla umożliwienia realizacji części przejazdu przy użyciu innego środka...
w postaci faktury nr [...] z [...] grudnia 2018 r. - na okoliczność przyczyn uszkodzenia pojazdu o numerze [...] i braku możliwości przewidzenia tego uszkodzenia...

III SA/Gl 445/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-02

na tę informację pole formularza elektronicznego SENT pozostało puste. Organ podkreślił, że kara pieniężna została ustalona w sposób sztywny i ustawodawca nie przewidział...
czy towar pochodził z legalnych źródeł, uiszczono od niego wszystkie należności podatkowe, czy został dostarczony do odbiorcy i czy sprzedaż była udokumentowana fakturą VAT...

III SA/Gl 116/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-22

formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Konsekwencją niewypełnienia obowiązków wskazanych wyżej jest sankcja w postaci kary pieniężnej w wysokości 5.000...
nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istniała więc konieczność powiązania przepływu dokumentów oraz faktycznego przepływu...

III SA/Gl 114/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-12

o numerze referencyjnym [...] numeru licencji. Pole formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Konsekwencją niewypełnienia obowiązków wskazanych wyżej...
oraz dokonywały wyłudzeń nienależnych zwrotów, wykorzystując do tego wyłącznie sfałszowane dokumenty (faktury). Istniała więc konieczność powiązania przepływu dokumentów...

III SA/Gl 446/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-27

[...] o numer posiadanego zezwolenia. Pole formularza elektronicznego SENT pozostało w tym zakresie puste. Organ podkreślił, że kara pieniężna została ustalona w sposób sztywny...
pochodził z legalnych źródeł, uiszczono od niego wszystkie należności podatkowe, czy został dostarczony do odbiorcy i czy sprzedaż była udokumentowana faktura VAT...