Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 845/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-17

[...], niemniej był to przejazd pojazdem pustym, bez naczepy, wykonywany w celu jego naprawy, o czym świadczyć ma przedstawiona w toku postępowania faktura VAT. Fakt niepobrania...
się 'pojazdem pustym' do mechanika nie oznacza jednocześnie, że mamy do czynienia z wyłączeniem rozporządzenia 561/2006. Według art. 3 lit. g przepisy rozporządzenia 561/2006...

II SA/Rz 831/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-26

tych dowodów organ I instancji ustalił, że K.H. umieścił pusty nośnik, natomiast sprawa dotyczy umieszczenia reklamy, czyli wystawienia określonej treści (tablicy, planszy...
zostały wykonane przez 'C' sp. z o.o., zamówienie zostało złożone telefonicznie, a faktura nie została wystawiona z uwagi na zgłoszoną reklamacje wykonania usługi., Mając...

VII SA/Wa 2509/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

stawkę 11 - 14 zł, a w latach 2010 - 2012 - stawkę 15-20 zł. Stawki takie wynikają m.in. z złączonych przez niego faktur z dnia [...] stycznia 2009 r., [...] maja 2010 r...
. i [...] lutego 2011 r. Przedsiębiorca wyjaśnił także, że stawki te mają charakter komercyjny. Natomiast z faktury z dnia [...] października 2012 r. wynika...

VII SA/Wa 897/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-22

pojazdów na parkingu strzeżonym. Dokument ten nie określał stawek wynagrodzenia za wykonanie ww. usług., W dniu 4 lipca 2012 r. wnioskodawca doręczył Staroście faktury...
pojazdów - czy stoi pusty, czy jest w części lub całości zapełniony i koszt ten jest wypadkową (ilorazem) dobowego kosztu utrzymania parkingu i całkowitej liczby miejsc...