Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 808/06 - Wyrok NSA z 2007-05-11

osób lub rzeczy, zobowiązany był posiadać w trakcie kontroli, zarówno przy wykonywaniu usługi transportowej, jak i pustego przejazdu po rozładunku, ważną i prawidłowo...
przez kierowcę faktur wpisał, że samochodem jest przewożona mąka, (mimo iż faktycznie nie był przewożony taki ładunek), skoro w protokole nie uwidoczniono, że przewożono mąkę...