Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 725/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

jechał pustym autobusem, przystosowanym do nauki jazdy kierowców w zakresie prawa jazdy kat. D w związku z czym nie wykonywał przewozu drogowego i nie można nałożyć karę...
[...] października 2009 r. organ I instancji zwrócił się do przedsiębiorstwa C. sp. z o. o. z prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących realizacji zamówienia oraz faktur...