Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Gl 1044/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

, gdyż faktury na podstawie których ustalono zakup oleju napędowego to tzw. puste faktury, za którymi nie szły dostawy towarów. Jeżeli paliwo nie zostało zakupione to opłata...
, że po powzięciu informacji o tzw. pustych fakturach dokonał korekty deklaracji w podatku VAT i wpłacił podatek nienależnie odliczony a wynikający z faktur zakupu od obu dostawców...

III SA/Gl 1043/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego., Rozpoznając sprawę...
przytoczył treść powołanych przepisów i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty...

III SA/Gl 1037/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego., Rozpoznając sprawę w postępowaniu odwoławczym, Dyrektor Izby...
, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego obowiązku...

III SA/Gl 1040/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego., Rozpoznając sprawę w postępowaniu odwoławczym...
i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego obowiązku...

III SA/Gl 1047/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

na to, że faktury, na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu...
wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego obowiązku, jak to jest w przypadku ustawy o VAT w jej art. 108...