Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 149/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-04

gospodarczych pomiędzy stronami wskazanymi na fakturach, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. 'puste faktury'. Spółka ta miała nabywać paliwo do dalszej odsprzedaży...
i z wystawiały faktury nie dokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych pomiędzy stronami wskazanymi na fakturach, wprowadzając do obrotu gospodarczego tzw. 'puste...

III SA/Gl 146/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-27

oznacza, iż Podatnik przedstawił tzw. puste faktury, na podstawie których nie można ustalać wielkości nabywanego paliwa, którego być może w ogóle nie było., Przedstawione...
właściwym podmiotom. Ponadto, w przekonaniu Skarżącego, fakt stwierdzenia przez organ podatkowy, że przedstawione faktury VAT nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych...

III SA/Gl 147/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-27

, iż strona przedstawiła tzw. puste faktury, na podstawie których nie można ustalać wielkości nabywanego paliwa , którego być może w ogóle nie było., Po rozpatrzeniu materiału...
podatkowe właściwym podmiotom. Ponadto fakt stwierdzenia przez organ podatkowy, że przedstawione faktury VAT nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych oznacza...