Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Gl 293/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-20

podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa obowiązku zapłaty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w przypadku tzw. 'pustych faktur' jak to ma miejsce w przypadku ustawy...
o podatku od towarów i usług (art. 108). Uznał, że skoro wystawca nie posiadając oleju napędowego wystawiał 'puste faktury', to oczywistym jest że nie mógł ich sprzedać...