Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Podatek akcyzowy X
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Gl 1037/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego., Rozpoznając sprawę w postępowaniu odwoławczym, Dyrektor Izby...
, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego obowiązku...

III SA/Gl 1040/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego., Rozpoznając sprawę w postępowaniu odwoławczym...
i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego obowiązku...