Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Po 705/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-24

. Spółka B. wystawiła na rzecz A. T. [...] tzw. pustych faktur (organ wskazał w tym zakresie na protokół zeznań S. A.). Z materiału dowodowego wynika, że dla skarżącego...
. właśnie na podstawie tychże rzekomo 'pustych faktur'. W związku z tym z jednej strony organ twierdzi, że faktury wystawione na rzecz podatnika przez Spółkę B...

I SA/Ke 265/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-22

napędowego od spółek B. i A. S. Faktury wystawione na rzekomą sprzedaż oleju napędowego nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a ich sporządzanie miało...
, a ustalenie jego dostawcy nie było możliwe. Nie budzi wątpliwości fakt, że podatnik posiadał olej napędowy, którego nabycie dokumentował ww. fakturami, co potwierdził...