Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 32/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

Gospodarczej, sygn. akt [...] przekazała do Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT sprzedaży oleju napędowego wystawianych przez spółkę B. Sp. z o.o....
paliwo z nielegalnych źródeł i dalej sprzedawane było do drobnych dostawców jako pełnowartościowy olej napędowy, jak również tzw. 'puste faktury' VAT za którymi...

III SA/Po 705/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-24

. Spółka B. wystawiła na rzecz A. T. [...] tzw. pustych faktur (organ wskazał w tym zakresie na protokół zeznań S. A.). Z materiału dowodowego wynika, że dla skarżącego...
. właśnie na podstawie tychże rzekomo 'pustych faktur'. W związku z tym z jednej strony organ twierdzi, że faktury wystawione na rzecz podatnika przez Spółkę B...

III SA/Po 606/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-22

na rzecz strony wynikającej z tych faktur, faktyczny dostawca towaru udokumentowanego fakturami wystawionymi przez ww. spółkę jest nieznany, a P. N. pokrywał pustymi...
., mająca potwierdzać wystawienia fikcyjnych faktur przez [...] spółka z o.o., z czym miałby się wiązać obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, korzysta z domniemania...

I SA/Ke 265/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-22

napędowego od spółek B. i A. S. Faktury wystawione na rzekomą sprzedaż oleju napędowego nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a ich sporządzanie miało...
, a ustalenie jego dostawcy nie było możliwe. Nie budzi wątpliwości fakt, że podatnik posiadał olej napędowy, którego nabycie dokumentował ww. fakturami, co potwierdził...