Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 17/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

gospodarczego tzw. 'puste faktury'., Ustalenia dotyczące x wynikały z danych zawartych w protokole kontroli tego podmiotu, dokonywanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego...
. W trakcie kontroli zakwestionowano prawidłowość materialną faktur wystawionych przez firmy x i y. Stwierdzono, że podatnik wszedł w posiadanie paliwa niewiadomego...

III SA/Gl 149/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

podatkowy, że przedstawione faktury VAT nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych oznacza, iż podatnik przedstawił tzw. puste faktury, na podstawie...

III SA/Po 908/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

zaewidencjonowane i wprowadzone do obiegu prawnego tzw. 'puste faktury' VAT firmowane przez J. Sp. z o.o., [...], [...] nr [...], NIP: [...]. Łączna ilość nabytego...
dowodów na podstawie których możliwym było określenie parametrów fizykochemicznych nabytego przez Skarżącego paliwa na podstawie firmowanych przez spółkę J. faktur...