Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Ke 265/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-22

napędowego od spółek B. i A. S. Faktury wystawione na rzekomą sprzedaż oleju napędowego nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a ich sporządzanie miało...
, a ustalenie jego dostawcy nie było możliwe. Nie budzi wątpliwości fakt, że podatnik posiadał olej napędowy, którego nabycie dokumentował ww. fakturami, co potwierdził...