Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Gl 1044/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

, gdyż faktury na podstawie których ustalono zakup oleju napędowego to tzw. puste faktury, za którymi nie szły dostawy towarów. Jeżeli paliwo nie zostało zakupione to opłata...
, że po powzięciu informacji o tzw. pustych fakturach dokonał korekty deklaracji w podatku VAT i wpłacił podatek nienależnie odliczony a wynikający z faktur zakupu od obu dostawców...

III SA/Gl 1041/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-26

jest nienależna, gdyż faktury na podstawie których ustalono zakup oleju napędowego to tzw. puste faktury, za którymi nie szły dostawy towarów. Jeżeli paliwo nie zostało...
Prokuratury Okręgowej w G., określenia w nim statusu T. W., a w szczególności w kontekście wystawiania pustych faktur i możliwości legalizowania nimi zakupów od innych...

III SA/Gl 1038/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-26

jest nienależna, gdyż faktury na podstawie których ustalono zakup oleju napędowego to tzw. puste faktury, za którymi nie szły dostawy towarów. Jeżeli paliwo nie zostało...
Okręgowej w G., określenia w nim statusu T. W., a w szczególności w kontekście wystawiania pustych faktur i możliwości legalizowania nimi zakupów od innych dostawców...

III SA/Gl 1043/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego., Rozpoznając sprawę...
przytoczył treść powołanych przepisów i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty...

III SA/Gl 1042/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

, że opłata paliwowa jest nienależna z uwagi na to, że faktury, na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo...
przytoczył treść powołanych przepisów i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dotyczący podatku akcyzowego...

III SA/Gl 1039/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

, na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego...
przytoczył treść powołanych przepisów i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty...

III SA/Gl 1045/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-27

na to, że faktury na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte, a faktury nie odzwierciedlały stanu...
i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego...

III SA/Gl 1046/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

wskazuje, iż opłata paliwowa jest nienależna z uwagi na to, że faktury na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo...
i zastosowanie., W uzasadnieniu skargi przytoczył treść powołanych przepisów i podniósł, że opłata paliwowa nie jest należna z tytułu wystawienia 'pustych faktur...

III SA/Gl 1047/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

na to, że faktury, na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu...
wystawienia 'pustych faktur', gdyż żaden przepis dot. podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nie określa takiego obowiązku, jak to jest w przypadku ustawy o VAT w jej art. 108...