Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Lu 983/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-19

- [...] złotych. Skarżąca oświadczyła, że jest wraz z matką współwłaścicielką mieszkania o powierzchni [...] m2, zadłużonego, stojącego puste, nie wykorzystywanego. W związku...
([...] złotych miesięcznie). Do pisma dołączono faktury VAT i rachunki., Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:, Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

., zaś czynności odbioru dokonano w dniu 22 maja 2013 r. W związku z powyższym generalny wykonawca wystawił i doręczył Uniwersytetowi fakturę VAT na kwotę [...] zł...
w związku z determinującym konieczny jego kształt art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ma bowiem charakter gołosłowny, pusty, nieprzekonujący...