Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

III SA/Wa 332/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

jest ustalenie najkorzystniejszych 6 kolejnych miesięcy, gdyż opłaty za wodę są wnoszone na podstawie faktur zaliczkowych M ., Skarżąca podniosła, że wbrew twierdzeniu...

III SA/Wa 1357/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-30

nieruchomości, lub informację fakturę lub korektę faktury uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, użyła spójnika 'i', nie wskazując jednocześnie zasad...