Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Op 41/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-03-27

ich treścią, a prawo do wypełniania pustych postulatów treścią, ich uszczegóławiania zawiera się właśnie w delegacji art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy., Wojewódzki Sąd...
ustawy wskazuje jedynie na niezbędne elementy umowy., W § 20 ust. 4 Rada ustaliła, iż termin zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wskazany jest w fakturze...

II SA/Go 1147/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze - nie przewidując w tym zakresie ogłoszenia oraz że w przypadku nadpłaty zalicza...
nie traktuje o jakichkolwiek innych dokumentach. Dlatego należy uznać, iż § 5 ust. 2 Uchwały zawierał normę pustą. Po wtóre zaś, co trafnie podkreślił Skarżący, sytuacje...