Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

I SA/Gl 1013/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-13

zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, w którym znajdowała się szkoła. Od chwili nabycia budynek pozostaje pusty i nie stanowi przedmiotu umów zawartych przez Spółkę z osobami...
ujęty w towarach. Faktury za wodę, energię oraz odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości, a także podatek od nieruchomości - są ujmowane bezpośrednio...

I OSK 426/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

2015 r. złożyła prochy dziecka w pustym grobie murowanym (pierwszy pochówek), za zgodą uprawnionej siostry i opłaceniu zwolnionego grobu niemowlęcego do końca roku 2015...
polegającą na żądaniu zapłaty kwoty 2.614 zł zawartej w fakturze z dnia 16 kwietnia 2015 r. tytułem opłaty cmentarnej. W skardze na zarządzenie skarżąca wskazała...

II SAB/Ol 55/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-25

na wskazany adres e-mailowy, zawierającego: datę zawarcia umowy, numer umowy (w przypadku braku standardowej umowy pisemnej - numer faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego...
rejestr umów z lat 2014, 2015 oraz z pierwszego kwartału 2016 r. Załączył również rejestr faktur, który, jak wyjaśnił, stanowi dokument wewnętrzny ZDZiT, zawierający...

VI SA/Wa 2187/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

dla Zainteresowanych podmiotów zmiany treści pktu 22.6 Umowy, Koncesjodawca uznał, że sposób wypełnienia pustego miejsca we wzorze gwarancji bankowej stanowiącej...
za ich świadczenia związane z przedkładanymi Koncesjonariuszowi fakturami VAT. Podzielając zasadność sugestii jednego z Zainteresowanych podmiotów, Koncesjodawca dokonał zmiany...