Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

III SA/Lu 803/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-25

kuriozalna (przypomina swoiste 'przelewanie z pustego w próżne') i trudną ją uznać za odpowiadającą interesowi publicznemu., Mimo obszernych wywodów organu w tej mierze trudno...
wydatków rzędu ok. 70 zł (k. 70 akt adm.);, - wydatki na energię elektryczną - faktura na kwotę ok. 600 zł za okres od 25.02 do 5.04.2013 r. (k. 42 i 69 akt adm.), daje...

I SA/Gl 453/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

., gdzie odmówiono mu umorzenia zadłużenia. Wskazał także, iż 'bankrut' ZUS nie mógł inaczej postąpić z jego wnioskiem, gdyż kasa ZUS 'jest pusta'. Stwierdził, że odnoszenie...
potwierdzających wysokość ponoszonych opłat eksploatacyjnych (tj. faktur VAT, rachunków)., - wyjaśnienie czy wskazana kwota wydatków oprócz opłat za media, prąd itp. obejmuje zakup...