Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

V SA/Wa 1723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

zł. Na posesji stoi sześć pustych szklarni. Szklarnie nie są użytkowane ponieważ od [...] lipca 2019 r. żona zawiesiła działalność rolniczą związaną z prowadzeniem...
podatek rolny - 9,33 zł podatek od nieruchomości -11,83 zł opał (węgiel) - 256,25 zł (faktura za rok 2018), • ubezpieczenie nieruchomości -100,50 zł, • zakup leków...