Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I GSK 1737/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

załączona faktura z dnia 30 czerwca 1998 r. nr [...] na kwotę 18963 NLG. Dyrektor Urzędu Celnego przyjął zgłoszenie celne jako odpowiadające wymogom formalnym określonym...
- firmą '[...]' BV. W oparciu o wyniki tej kontroli Prezes Głównego Urzędu Ceł zwrócił się do holenderskich służb celnych o weryfikację faktury załączonej do zgłoszenia celnego...

I SA/Wr 3910/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-06

. nadesłanych przy piśmie nr [...] z dnia [...], oraz dołączonych wyjaśnień funkcjonariusza celnego z dnia [...] wynika, iż funkcjonariusz celny dokonał ważenia pustego...
powstałego długu celnego., 1) wartość celna towarów nielegalnie wprowadzonych:, wartość celną ustalił na podstawie faktury z dnia [...], numer [...]. Ponieważ towar zgłoszony...