Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

II GSK 1197/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

oraz pustych opakowań po nasionach cukinii. Zdaniem organu II instancji dowody te nie uprawdopodobniły, że skarżący posiadał uprawy objęte wnioskiem o wsparcie - skarżący...
nadal uprawia cukinię, więc puste opakowanie po cukinii nie przesądza o faktycznym posiadaniu przez wnioskodawcę uprawy, której dotyczy wniosek. Dwa worki nasion sałaty...

V SA/Wa 2474/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

dwóch odmian oraz pustych opakowań po nasionach cukinii. Dla organu II instancji w/w dowody nie uprawdopodobniły, że skarżący posiadał uprawy objęte wnioskiem o wsparcie...
. Organ wskazał, że skarżący nadal uprawia cukinię, więc puste opakowanie po cukinii nie przesądza o faktycznym posiadaniu przez wnioskodawcę uprawy, której dotyczy...