Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 235/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

, że produkt ten nie może być poddany jakimkolwiek modyfikacjom. Normy handlowe wymagają, aby cebula wprowadzona do obrotu konsumenckiego była bez pustego i twardego szczypioru...
, której wartość jest podstawą do kalkulacji pomocy winna spełniać warunki przewidziane w ww. Załączniku, powinna zatem być pozbawiona 'pustego i twardego szczypioru...

V SA/Wa 1288/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

modyfikacjom. Normy handlowe wymagają, aby cebula wprowadzona do obrotu konsumenckiego była bez pustego i twardego szczypioru, szczypior musi być ukręcony lub czysto obcięty...
do kalkulacji pomocy winna spełniać warunki przewidziane w ww. Załączniku, powinna zatem być pozbawiona 'pustego i twardego szczypioru', nie może natomiast być pozbawiona...

V SA/Wa 776/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się zmagazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Zatwierdzony plan dochodzenia do uznania nie zawierał informacji...
z kontrolowaną atmosferą nie stwierdzono przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się magazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Jednocześnie w trakcie...

V SA/Wa 259/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

do wniosku o płatność ' Wykaz faktur VAT i rachunków uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów...
. z o.o., co udokumentowane zostało fakturami sprzedażowymi trzody chlewnej przedstawionymi przez wszystkich członków grupy '[...]' Sp. z o.o.;, - prowadzili współpracę z ww...