Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SA/Wr 1573/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-19

to o tym, że Spółka 'A' dokumentowała zakup i sprzedaż w omawianym zakresie 'pustymi' fakturami. Otrzymywanie zlecenia od J. S. i przekazywanie go w całości również J. S. wskazuje...
wystawionych 'pustych' faktur jako przychód w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 1 u.p.d.o.p., stoi w kolizji z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., albowiem 'puste' faktury są czynnościami...

III SA/Wa 2457/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

z prowadzeniem działalności gospodarczej, lecz nastawione np. na wprowadzanie do obrotu tzw. 'pustych faktur'. Konieczne jest zatem identyfikowanie takich podatników...
, gdyby ustawodawca uznał, że to podatnik ma samodzielnie wykazać, iż wystawienie tzw. 'pustej faktury' było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez jego wiedzy, zapewne posłużyłby...

I SAB/Bd 8/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-06-17

coraz więcej wątpliwości, zaczął rysować się rozbudowany łańcuch podmiotów, z których część trudniła się wystawianiem tzw. 'pustych faktur'. Stąd, w świetle...
'puste faktury' implikowała w kolejnych fazach postępowania podatkowego rozszerzanie zakresu oraz ilości czynności podejmowanych ze strony organu., Organ zaznaczył...

III SAB/Gl 22/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-30

ten zaewidencjonował w rejestrach zakupu faktury, które są nierzetelne w zakresie przedmiotowym (nie dokumentują żadnych operacji handlowych - tzw. 'puste faktury...
(nie dokumentują żadnych operacji handlowych - tzw. 'puste faktury), jak i podmiotowym (zostały wystawione przez podmioty nieistniejące). Nadto należności za te faktury...

III SAB/Wa 7/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

adresami. Z postępowań kontrolnych wynikało też, iż kontrahenci spółki wystawiali na jej rzecz 'puste' faktury sprzedażowe, które nie odzwierciedlały rzeczywistego obrotu...
, że podmiot ten uczestniczył w procederze wystawiania 'pustych faktur'., Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. przesłał informacje dotyczące E. z których wynikało, że usługi transportu...

I SAB/Bd 13/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-22

trudniła się wystawianiem tzw. 'pustych faktur'. Stąd, w świetle ujawniających się nowych okoliczności w toku równolegle prowadzonych postępowań, które są ściśle powiązane...
' oraz firmy wystawiające 'puste faktury' implikowała w kolejnych fazach postępowania podatkowego rozszerzanie zakresu oraz ilości czynności podejmowanych ze strony organu...

III SAB/Wa 22/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

i wprowadzania do obrotu prawnego tzw. 'pustych' faktur VAT., Organ podatkowy wyjaśnił również, że dotychczas podjęto inne czynności takie jak: zwrócenie się 24 lipca 2015 r...
się jedynie do wystawiania i wprowadzania do obrotu prawnego 'pustych' faktur VAT., Niezależnie do tego organ podatkowy występował z kolejnymi pismami (24 lipca 2015 r. do Dyrektora Urzędu...

I FSK 1611/19 - Wyrok NSA z 2022-09-27

w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2018 r., Skarżący odliczył podatek naliczony z faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji (tzw. 'puste faktury...
VAT, na którą powołał się organ przy wykreśleniu nie czekając na wynik jej kontroli sądowej w aspekcie przyjętego w niej odliczenia z tzw. pustych faktur i winy...

I SA/Gd 591/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-28

rzeczywistych transakcji zawartych między stronami, były to tzw. 'puste faktury'. Ustalono, iż zaistniały przesłanki do uznania, że T.C. powinien mieć uzasadnione podstawy...
grudnia 2018 r. nr [...] (doręczono w dniu 13 grudnia 2018 r.) stwierdzono, iż T.C. przyjął do odliczenia podatek naliczony z faktur VAT, które nie odzwierciedlały...

III SAB/Wa 58/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

i została wpisana do Bazy Podmiotów Szczególnych jako podmiot uczestniczący w procederze pozorów funkcjonowania przedsiębiorstwa i wystawiający tzw. puste faktury., Pismem z 15...
następnie sprzedany w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla spółek P s.r.o. oraz S. z siedzibą Republice Czeskiej. Obrót udokumentowany został fakturami...
1   Następne >   +2   5