Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

III SA/Wa 539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

, że firma P. służyła jedynie do wystawiania pustych faktur. Naczelnik zwrócił uwagę na to, że Skarżący wykorzystywał w działalności gospodarczej 'puste faktury' już od 2010 r...
. Zaakcentował nadto, że w postępowaniu nastąpiła zmiana jednego z dostawców 'pustych faktur'. W 2011 r., 'puste faktury'' wystawiała F., a w 2012 r. zastąpiła ją B...

I SA/Sz 112/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-19

były tzw. 'pustymi fakturami', które miały na celu umożliwienie spółce cywilnej odliczenie wykazanego w nich podatku naliczonego., Takie stanowisko uzasadniają m.in.:, - spójne...
. puste faktury, za którymi nie było żadnych dostaw paliwa,, - zeznania jego kuzyna J. A., który przyznał, że jedynie firmował stanowisko prezesa spółki B. , natomiast...

I SA/Op 252/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-02

, posługiwały się tzw. 'pustymi fakturami' mając świadomość uczestnictwa w fikcyjnym obrocie towarami. Potwierdza to również jednoznacznie zachowanie spółki D...
. z o.o. 'pustych faktur', gdyż przedmiotowe faktury nie dokumentują czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z tym, dokonano pomniejszenia podatku należnego...

I SA/Op 253/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-02

towaru po dużo niższych cenach. Zarówno D, jak i pozostałe podmioty, posługiwały się tzw. 'pustymi fakturami' mając świadomość uczestnictwa w fikcyjnym obrocie towarami...
procederu polegającego na wystawianiu i posługiwaniu się 'pustymi fakturami' było to, że podmioty biorące udział w tym procederze mogły sztucznie zwiększyć obrót, który pozwalał...

I SA/Sz 341/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-03

gospodarczych, a jedynie były tzw. 'pustymi fakturami', na podstawie których Podatnik w sposób nieuprawniony dokonał obniżenia podatku należnego za badane okresy, czym naruszył...
napędowego, stanowiły tzw. 'puste faktury', ponieważ nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a mianowicie odbiorca wskazany w tychże fakturach nie otrzymał...

I SA/Kr 1717/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-24

wystawienia faktur na blachę i inne metale. P. Z. nigdy nie mówił mi po co mu są potrzebne takie faktury. Jestem przekonana, że były to faktury puste...
VAT-7K za II kwartał 2016r. E. O. zeznała, że A. nie przeprowadzała żadnych transakcji ze S. NIP: [...], a jedynie wystawiała dla tego podmiotu 'puste' faktury. Świadek...

I SA/Sz 666/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-03

, a wyłącznie sporządzoną fakturę VAT, która miała potwierdzać nabycie przez niego oleju napędowego. W tej sytuacji były to tzw. 'puste faktury'. Faktury VAT ujawnione w toku...
w firmie i pomimo podpisywania dokumentów nie miał wiedzy o jej nielegalnej działalności. Powyższe potwierdził J. A.. Spółka wystawiała zarówno 'puste' faktury na sprzedaż...

I SA/Lu 328/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-03

materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że faktury VAT wystawione przez K. D. nie odzwierciedlają faktycznych zdarzeń gospodarczych, bowiem są 'pustymi fakturami'. Spółka...
są fikcyjne. K. D. przyznał, że kupował 'puste faktury' wprowadzał je do swojej ewidencji, a następnie wystawiał i odsprzedawał na kolejne podmioty. K. D. zeznał...

I SA/Bd 211/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-26

do podważenia prawa do odliczenia podatku naliczonego na nich wykazanego. Podkreślił, że na gruncie niniejszej sprawy mamy do czynienia z pustymi fakturami VAT...
przy realizacji transakcji ze Spółkami M., T., B. R. E., P. oraz N. E.. Celem uporządkowania zagadnienia tzw. pustych faktur, Naczelnik wyjaśnił, że w sytuacji mającej miejsce...

I SA/Lu 411/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-06

faktury, bowiem na jego rzecz inne podmioty [...] także wystawiały takie puste faktury. Podmioty te nie dostarczały paliwa do G. I. S. z czego wynika, że i I. S...
ujmował w ewidencji., Podmioty te, według ustaleń organu, wystawiały na rzecz G. I. S. puste faktury. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P. określił A. N. podatek...
1   Następne >   +2   +5   +10   27