Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Bd 591/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

przychody o kwotę [...]zł wynikającą z nierzetelnej faktury VAT wystawionej przez Spółkę na rzecz G. I.-E. sp., z o.o. oraz zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę...
[...]zł wynikającą z nierzetelnych faktur wystawionych przez G. I.-E. sp. z o.o., D. sp. z o.o., S. sp. z o.o. i T. sp. z o.o. oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych...