Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

V SA/Wa 419/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

- puste (brak kodu kraju pochodzenia)., Mając powyższe na uwadze Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa postanowieniem z dnia [...]lipca 2019 r. wszczął...
., a także do przedstawienia następujących zgłoszeń celnych wraz z załącznikami (faktury sprzedaży, świadectwa [...] wraz z listami ćwierci, dokumenty potwierdzające pochodzenie...

V SA/Wa 4955/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-18

zapisy dotyczące pola 34a (kod kraju pochodzenia). Pozycja 1 i 2 zgłoszenia otrzymała zapis: pozycja 1 - pole 34a - puste (brak kodu kraju pochodzenia)., Mając powyższe...
., a także do przedstawienia zgłoszeń celnych wraz z załącznikami (faktury sprzedaży, świadectwa WIJHARS wraz z listami ćwierci, dokumenty potwierdzające pochodzenie towaru, WPR1, karty T5...

I GSK 1192/21 - Wyrok NSA z 2022-01-26

przeznaczonym do uzupełnienia tej informacji widniało puste miejsce, a więc oferta nie spełniała wymogów formalnych ustanowionych przez beneficjenta wobec czego podlegała...
były wypłacone na podstawie umów zlecenia, rachunków i faktury. Organ odwoławczy stwierdził, że skarżąca nie przeprowadziła konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców...