Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II FZ 633/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

o ogłoszenie upadłości. Do ww. pisma skarżący załączył zeznanie podatkowe swoje i żony, wyciąg z rachunku bankowego żony oraz faktury za energię, wodę i gaz (karta 149...
- z oczywistych względów był on pusty. Wnioskodawcy był wzywany o dostarczenie wyciągów za ostatnie 6 miesięcy - takie nadesłał. Miał także wskazać wszelkie okoliczności...