Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

III SA/Wa 3026/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-21

inspektora kontroli skarbowej potwierdza fakt, iż towary udokumentowane rzekomo 'pustymi fakturami' wystawionymi przez J. S. prowadzącą działalność pod nazwą E. faktycznie...
Skarżącą Spółkę od ww. podmiotu zostały uznane za tzw. puste faktury w decyzji wymiarowej, której dotyczył złożony w niniejszej sprawie wniosek o wznowienie postępowania...

III SA/Wa 515/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-23

nie doszło do ich skutecznego zawarcia), a wystawione do tych umów faktury należy uznać za tzw. 'puste faktury' w rozumieniu art. 108 ustawy o VAT, jedynym sposobem...
podpisane, a więc przyjąć należy, iż wystawione w związku z tym faktury były tzw. 'pustymi fakturami', które nie dokumentowały żadnej faktycznej sprzedaży., Natomiast...

I SA/Op 458/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

tzw. pustych faktur, a to z kolei nadal zobowiązywałoby do zapłaty podatku zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług., Dyrektor Izby Skarbowej...
, że wypłacane premie pieniężne są zwolnione z podatku od towarów i usług, wystawianie przez Skarżącą faktur prowadziłoby do powstania tzw. pustych faktur a to z kolei...

I SA/Po 880/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-23

i kosztów pomiędzy Partnerami Konsorcjum) skutkowałoby wystawianiem przez Partnerów Konsorcjum 'pustych' faktur VAT, tj. faktur nie dokumentujących żadnej czynności...
Konsorcjum (w tym również Skarżącą), byłyby fakturami 'pustymi', gdyż nie dokumentowałyby żadnych świadczeń w rozumieniu ustawy o VAT. W szczególności, w przypadku faktur...

III SA/Wa 2420/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-22

organy podatkowe zastosowały go w odniesieniu do tzw. 'pustych faktur'., Ponadto wątpliwości Spółki budzi kwalifikowanie przez organy podatkowe umów zawieranych przez nią...
[...] lutego 2003 r. dotyczące braku możliwości stosowania przepisu art. 33 ust. 1 ustawy o VAT do tzw. 'pustych' faktur (faktur nie odzwierciedlających rzeczywistego...

III SA/Wa 2421/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-22

rzeczywistej sprzedaży, strona skarżąca wywodzi, że z rażącym naruszeniem powołanego przepisu organy podatkowe zastosowały go w odniesieniu do tzw. 'pustych faktur'., Ponadto...
z dnia [...] lutego 2003 r. dotyczące braku możliwości stosowania przepisu art. 33 ust. 1 ustawy o VAT do tzw. 'pustych' faktur (faktur nie odzwierciedlających rzeczywistego...

III SA/Wa 2425/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-22

zastosowały go w odniesieniu do tzw. 'pustych faktur'., Ponadto wątpliwości Spółki budzi kwalifikowanie przez organy podatkowe umów zawieranych przez nią do umów leasingu...
2003 r. dotyczące braku możliwości stosowania przepisu art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym do tzw. 'pustych' faktur (faktur...

III SA/Wa 2424/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-22

sprzedaży, strona skarżąca wywodzi, że z rażącym naruszeniem powołanego przepisu organy podatkowe zastosowały go w odniesieniu do tzw. 'pustych faktur'., Ponadto...
[...] lutego 2003 r. dotyczące braku możliwości stosowania przepisu art. 33 ust. 1 ustawy o VAT do tzw. 'pustych' faktur (faktur nie odzwierciedlających rzeczywistego...

III SA/Wa 2422/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-22

naruszeniem powołanego przepisu organy podatkowe zastosowały go w odniesieniu do tzw. 'pustych faktur'., Ponadto wątpliwości Spółki budzi kwalifikowanie przez organy podatkowe...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym do tzw. 'pustych' faktur (faktur nie odzwierciedlających rzeczywistego obrotu) oraz momentu powstania obowiązku...

III SA/Wa 2423/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-22

skarżąca wywodzi, że z rażącym naruszeniem powołanego przepisu organy podatkowe zastosowały go w odniesieniu do tzw. 'pustych faktur'., Ponadto wątpliwości Spółki budzi...
do tzw. 'pustych' faktur (faktur nie odzwierciedlających rzeczywistego obrotu) oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   12