Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

VIII SA/Wa 463/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-09

r. z wykazanym przychodem w wysokości [...] zł, przy kosztach uzyskania przychodów [...] zł, wyciąg z rachunku bankowego żony za ostatnie sześć miesięcy oraz faktury...
bankowego związanego z prowadzoną działalności gospodarczą, bowiem nic z niego nie wynika. Skarżący złożył wygenerowany elektronicznie 'pusty' wydruk niezawierający żadnej...