Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Bk 802/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-11-26

. O., z tym że kontrolujący stwierdzili 'wzrokowo małe zagęszczenie zwierząt' (protokół nr 08/6/2014);, - w dniu 27 maja 2014 r. - puste kurniki K. i M. O., zaś C. O. oświadczył...
przepisami prawa, czego dowodzą załączone do odwołania kopie faktur VAT na zakup składników do wyprodukowania paszy we własnym zakresie., Strona wyjaśniła również, że na mocy...