Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OSK 808/06 - Wyrok NSA z 2007-05-11

osób lub rzeczy, zobowiązany był posiadać w trakcie kontroli, zarówno przy wykonywaniu usługi transportowej, jak i pustego przejazdu po rozładunku, ważną i prawidłowo...
przez kierowcę faktur wpisał, że samochodem jest przewożona mąka, (mimo iż faktycznie nie był przewożony taki ładunek), skoro w protokole nie uwidoczniono, że przewożono mąkę...

II SA/Sz 98/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-12

'), gdzie uregulowanie rachunku nastąpiło w terminie późniejszym w formie faktury w ramach realizacji umowy pomiędzy LL - OIL a odbiorcą towaru. W związku...
się z samochodem oraz jego właścicielem T. D.. Jak zeznał, po wyjściu z '[...]' zobaczył pusty zamknięty samochód i odjechał z tego miejsca innym pojazdem. Ponadto drugi...