Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 169/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-30

, a skarżąca Spółka nie tylko nie brała świadomego i aktywnego udziału w wystawianiu 'pustych faktur', lecz także pomimo podjęcia czynności weryfikacyjnych wymaganych...
te wystawiały 'puste' faktury za wynagrodzenie zależne od ilości litrów paliwa wykazanego na tych fakturach. Z zeznań E. R. - Prezesa F. oraz J. N - jednego z uczestników...

I SA/Bk 1798/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-16

świadomością wystawiała tzw. 'puste' faktury na rzecz spółki 'R.', której nigdy nie świadczyła żadnych usług. Otrzymując zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli...
tzw. 'pustych' faktur. Proceder ten kontynuowała przez kolejne 16 miesięcy aż do 31 grudnia 2016 r., W ocenie organu w sprawie nie miała miejsca sytuacja zapobieżenia...

III SA 909/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-26

'pustymi fakturami' zakupu tkanin i włókniny od Przedsiębiorstwa [...] 'E. należącego do J. S. w K. oraz w jednym przypadku firmy 'P.' K. S. ([...], ul. [...]) ujmując...
589.503,00 zł. W myśl bowiem przepisów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku VAT, podatek naliczony wynikający tzw. 'pustych' - fikcyjnych faktur nie stanowi podstawy...

I SA/Łd 112/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-16

. i firmę D w S., które to faktury nie odzwierciedlały faktycznych transakcji i były tzw. 'pustymi' fakturami., W odwołaniu od powyższej decyzji spółka wnosząc o stwierdzenie...
przez firmy B i C, które były 'pustymi' fakturami. W powyższym zakresie organ powołał się również na zebrany przez organy ścigania w toku postępowania karnego materiał...

I SA/Bk 156/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-15

'pustymi fakturami' znając faktyczny ceł transakcji - uzyskanie korzyści podatkowej. Sporne nie odzwierciedlały bowiem żadnych czynności gospodarczych, a strona...
w procederze polegającym na obrocie 'pustymi fakturami', o czym świadczą przede wszystkim zeznania świadków., Odnosząc się do zarzutów strony w zakresie odmowy...

I SA/Bk 299/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-14

prawo Skarżącego do odliczenia podatku naliczonego z 'pustych' faktur., Analizując zeznania i wyjaśnienia M. B., pozyskane z toczącej się wobec niego kontroli podatkowej...
, że wystawiał 'puste faktury' m.in. Skarżącemu., Zdaniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej powyższe dowody wskazują jednoznacznie, iż faktury wystawione przez M. B...

I SA/Bk 81/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-07-25

zakwestionowano prawo Skarżącego do odliczenia podatku naliczonego z 'pustych' faktur., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, że w 2013 r. Skarżący zarejestrował...
. wykazała, że wystawiał 'puste faktury' m.in. Skarżącemu. Także kontrola przeprowadzona w stosunku do T. B. wykazała, iż nie wykonał i nie mógł wykonać usług budowlanych...

I SA/Bk 648/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-09

czynności, które nie zostały dokonane. Faktury te są pustymi fakturami, które spółka wprowadziła do obiegu prawnego, a zatem zgodnie z art. 108 u.p.t.u. zobowiązana...
sprzedaży wystawione na rzecz T. sp. z o.o. za nieodzwierciedlające transakcji gospodarczych, czyli tzw. 'puste faktury'., Organ zwrócił uwagę, że wśród podmiotów biorących...

I SA/Bk 686/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-02-19

jedynie na wystawianiu 'pustych' faktur VAT. Spółka nie zatrudniała pracowników, nie posiadała żadnego majątku. D. C. wskazany jako prezes zarządu wystawiał faktury na polecenie K. K...
polegała jedynie na wystawianiu 'pustych' faktur VAT. Spółka nie zatrudniała pracowników, nie posiadała żadnego majątku. D. C. wskazany jako prezes zarządu wystawiał...

I SA/Bk 258/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-05

fakturach, w konsekwencji zakwestionowano prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego z 'pustych' faktur., Organ podkreślił, że z prowadzonej przez Skarżącego...
. był nabywcą oraz wystawcą tzw. 'pustych' faktur VAT o znacznej wartości, w tym dokumentujących wykonanie usług budowlanych, dotyczących ponad 60 obiektów, położonych głównie...
1   Następne >   +2   +5   +10   21